8 důvodů proč Diffu

8 důvodů proč Diffu - Difúzní otevřenost

1) Difúzní otevřenost

Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů.8 důvodů proč Diffu - Energetická úspornost

2) Energetická úspornost

Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasívního domu.8 důvodů proč Diffu - Tepelná stabilita

3) Tepelná stabilita

Díky užití dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z mála nevýhod dřevostaveb – jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 8 až 13 hodin.8 důvodů proč Diffu - pozarni-odolnost

4) Požární odolnost

Používané materiály mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru (diffuwall).8 důvodů proč Diffu - Zvukoizolační schopnost

5) Zvukoizolační schopnost

Plošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech „diffuwall“ je vlivem jejich skladeb a použitých materiálů vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.8 důvodů proč Diffu - Regenerační schopnost

6) Regenerační schopnost

Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.). Difúzně otevřená konstrukce v mrazivém počasí automaticky vysýchá.8 důvodů proč Diffu - Ekologie a zdravotní nezávadnost

7) Ekologie a zdravotní nezávadnost

Konstrukce v systémech „diffuwall“ mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (tepelné izolace z dřevěných vláken, ovčí vlny či konopí). Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.8 důvodů proč Diffu - Ověřená řešení a certifikace

8) Ověřená řešení a certifikace

Vybrané konstrukce v systémech „diffuwall“ mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce jsou navrženy v souladu se základními požadavky a určenými technickými normami.